Lựa chọn bảng tin

Forum

Số lượng truy cập Hôm nay: 1 Hôm qua: 6 Tổng cộng: 18108
Người quản lýAdminstrator

No.82732 : Về việc sử dụng dầu khi gia công cắt trên bàn Taro bằng nhựa tổng hợp,hoặc cao su cứng

2010-08-05 16:30 Người đăng: NC Network Việt Nam Đầu kết nối:

Chìa khóa xóa ()

Liên quan đến câu hỏi “ Sử dụng dầu mài cắt trên bàn Taro bằng nhựa tổng hợp hoặc cao su có được không?”, tôi đã biết được câu trả lời là “Không được”, nhưng tôi vẫn không hiểu là vì sao lại không được.
Rất mong nhận được giải thích từ mọi người.

> Liên quan đến câu hỏi “ Sử dụng dầu mài cắt trên bàn Taro bằng nhựa tổng hợp hoặc cao su có được không?”, tôi đã biết được câu trả lời là “Không được”, nhưng tôi vẫn không hiểu là vì sao lại không được.
> Rất mong nhận được giải thích từ mọi người.
>
Bạn sử dụng dầu gia công trên bàn Taro bằng nhựa tổng hợp hoặc cao su được!
Nhưng bạn cần xác định vật liệu nhựa tổng hợp hay cao su là loại chịu dầu được. Rất nhiều chi tiết nhựa, cao su ngâm trong dầu và vẫn đang làm việc mà nó được thiết kế.

Chìa khóa xóa ()

> Liên quan đến câu hỏi “ Sử dụng dầu mài cắt trên bàn Taro bằng nhựa tổng hợp hoặc cao su có được không?”, tôi đã biết được câu trả lời là “Không được”, nhưng tôi vẫn không hiểu là vì sao lại không được.
> Rất mong nhận được giải thích từ mọi người.

Bình thường, cao su có tính mềm, yếu khi tiếp xúc với dầu. Vì vậy hãy chọn loại cao su có tính chịu dầu
Ngoài ra, nhựa, bao gồm cả nhựa tổng hợp cũng có tính chất giống như cao su.
Vì vậy có thể khi nhắc tới nhựa người ta hay nói đến nhựa tổng hợp.Thế nhưng có rất nhiều loại nhựa tổng hợp, theo như trí nhớ của tôi , ngày xưa khi gia công làm cứng vải có chứa nhựa tổng hợp sẽ làm tăng cacbon hóa, gây phát nhiệt. Cũng giống như hồi nguyên thủy khi xoa quay tròn củi cây làm phát sinh lửa.Vì vậy để hạn chế phát nhiệt, trong trường hợp này sẽ không sử dụng dầu.

Chìa khóa xóa ()

> Liên quan đến câu hỏi “ Sử dụng dầu mài cắt trên bàn Taro bằng nhựa tổng hợp hoặc cao su có được không?”, tôi đã biết được câu trả lời là “Không được”, nhưng tôi vẫn không hiểu là vì sao lại không được.
> Rất mong nhận được giải thích từ mọi người.
>
Với nhựa tổng hợp vẫn có thể sử dụng dầu mài cắt. Nhưng tất nhiên sự ma sát làm nhiệt độ tăng lên và sẽ gây cháy.Tôi đã từng làm rồi.
Với cao su cứng thì thực sự là không được.Không phải là dầu sẽ ăn vào cao su sao?

Chìa khóa xóa ()

> Liên quan đến câu hỏi “ Sử dụng dầu mài cắt trên bàn Taro bằng nhựa tổng hợp hoặc cao su có được không?”, tôi đã biết được câu trả lời là “Không được”, nhưng tôi vẫn không hiểu là vì sao lại không được.
> Rất mong nhận được giải thích từ mọi người.
>

Bạn thử làm xem, sẽ hiểu ngay là được hay không?

Không thể soạn bài viết sau khi đăng. Khi muốn chỉnh sửa nội dung, hãy xóa bài viết đã đằng rồi đăng lại.
Cần phải nhập chìa khóa xóa. Chọn 6 đến 8 ký tự bất kì rồi nhập vào
Nếu nhập chìa khoá đã chọn khi đăng tải vào form 'chìa khoá xoá' nằm ở bên phải tiêu đề bài viết muốn xoá và nhấp nút 'xoá' thì có thể xoá bài viết đó.

Đăng ký Registration