Đây là dịch vụ dành cho bạn nếu bạn muốn nhận đơn đặt hàng

Dịch vụ để nhận được việc làm

Lĩnh vực cơ khí chế tạo Nhật bản đang diễn ra nhiều thay đổi mạnh mẽ. Cho đến nay, các doanh nghiệp cơ khí chế tạo vừa và nhỏ vẫn được xếp nằm trong một cấu tạo hình Kim tự tháp trong đó đỉnh của cái Kim tự tháp đó chính là các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, việc giao dịch đang có những thay đổi hướng đến một hình thái giao dịch mới, bao gồm cả những giao dịch bên ngoài. Nhờ những biến đổi mạnh mẽ đó mà việc nhận được nhiều hơn các đơn đặt hàng từ những ngành và khu vực mà cho đến nay các doanh nghiệp chưa từng giao dịch đã trở nên nằm trong tầm tay của các doanh nghiệp. Từ thực tế thị trường, Công ty chúng tôi đã thiết lập một hệ thống các dịch vụ EMIDAS nhằm tăng cường năng lực và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt kịp được những biến đổi đó. Hãy sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, đó là những công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận thách thức để phát triển.

Khái quát các Dịch vụ

Dịch vụ Hội viên EMIDAS không tính phí
Hội viên EMIDAS không tính phí
Emidas, Đối tác
Emidas, Đối tác
Emidasu, Chuyên
Emidasu, Chuyên
Chi phí đăng ký ban đầu

Miễn phí

$500

$1,000

Số tiền sử dụng hàng tháng

Miễn phí

$100

$500

Thời hạn tối thiểu của hợp đồng

-

1 năm

1 năm

Đăng ký ứng tuyển dự án đối với các thông tin đăng tải công khai

Không thể tham gia

Có thể tham gia

Có thể tham gia

Dịch vụ chính

Điểm bắt đầu kinh doanh trên mạng của công việc chế tạo là đăng ký thông tin của những Công ty cơ bản

Có thể sử dụng Dịch vụ Emidas một cách cơ bản những thông tin cung cấp công khai. Là Dịch vụ cơ bản để sử dụng Emidas

  • Sử dụng cơ bản các dịch vụ Emidas
  • Giới thiệu đơn hàng
  • Mang đến cơ hội giao dịch kinh doanh
  • Đăng tải thông tin tuyển người
  • Sử dụng cơ bản các dịch vụ Emidas
Đăng ký Đăng ký Hội viên Emidas miễn phí Đăng ký Hội viên Emidas và chuyện nghiệp Đăng ký Hội viên Emidas và chuyện nghiệp

Hỏi về các Dịch vụ Emidas

Đăng ký Registration