Đăng ký hội viên

Bước 4 Màn hình hoàn thành

Việc đăng kí hội viên NC/ sử dụng có thể tiến hành miễn phí. Dù bạn tiến hành đang kí thì cũng không mất bất cứ loại phí nào.

Đồng ý các điều khoản sau đây, và sau đó đẩy trang web 'đồng ý' sang trang tiếp theo.

Quy định Hội viên NC

Điều 1(Phạm vi áp dụng của Bản điều lệ)
Bản điều lệ này được áp dụng cho các Hội viên sử dụng (định nghĩa tại điều 3) dịch vụ đặt hàng (sau đây gọi là dịch vụ) do công ty cổ phần NC Networrk cung cấp (sau đây gọi là Công ty) dựa theo trang Web http://www.nc-net.or.jp/ (sau đây gọi là trang Web). Hội viên phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh và trung thực bản điều lệ này khi sử dụng dịch vụ, ngoài ra các hội viên sử dụng dịch vụ và các Tổ chức muốn tham gia sử dụng dịch vụ phải chấp nhận các điều khoản bản hợp đồng này thì mới có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ.
Điều 2 (Nội dung dịch vụ)
 • Dịch vụ này thiết lập dành cho hoạt động đặt hàng với các ngành nghề chế tạo và các hoạt động tìm kiếm việc làm.
 • Hội viên sử dụng này phải tuân theo những quy ước, quy tắc đã được quy định tương ứng với sự cần thiết.
 • Để sử dụng dịch vụ này và nhận được sự cung cấp từ Công ty thì Hội viên phải chuẩn bị những thông tin cần thiết về máy móc và thiết bị, thông tin liên lạc… nằm trong trách nhiệm và phí sử dụng dịch vụ của Hội viên.
 • Ngoài những nội dung trên cũng có trường hợp Công ty sẽ giới thiệu Dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này.Có trường hợp Công ty sẽ công bố đối với người cung cấp Dịch vụ một cách hợp lý những thông tin liên quan đến những Hội viên có nguyện vọng sử dụng Dịch vụ đó, và Công ty sẽ không có trách nhiệm về việc công bố và Dịch vụ liên quan.
Điều 3 (Tư cách Hội viên)
Hội viên Cá nhân hay Tổ chức sẽ được sử dụng dịch vụ này khi đáp ứng được những quy định của Công ty ghi dưới đây và sau khi đồng ý với Bản quy ước này thì tiến hành xin ký kết hợp đồng theo phương pháp Công ty đã quy định. Thế nhưng ngoài những trường hợp trên, nếu Công ty chấp nhận trường hợp đặc biệt thì Công ty sẽ chấp nhận việc đăng ký của Hội viên.
 • Trường hợp là tổ chức phải có phạm vi hoạt động hầu hết các hình thức kinh doanh phải theo sự phân loại của Công ty.
 • Trường hơp là cá nhân không có liên quan đến các tổ chức phản Xã hội (Hành động bạo lực và các hành động quá kích). Trường hợp là tổ chức thì những người Đại diện hay Giám đốc không có liên quan đến các tổ chức phản Xã hội đó.
Điều 4 (Đăng ký tham gia)
 • Những cá nhân hay tổ chức có nguyện vọng sử dụng dịch vụ này sẽ phải thực hiện đăng ký theo các thủ tục dưới đây.
  • Sau khi đã hiểu rõ và chấp nhận nội dung Bản quy ước này sẽ tiến hành thủ tục đăng ký tham gia.
  • Cung cấp cho Công ty những thông tin cần thiết cho việc kiểm duyệt theo quy định của Công ty.
  • Điền thông tin vào Mẫu đơn đăng ký tham gia và nộp cho Công ty.
  • Chuẩn bị sẵn và đăng ký với Công ty địa chỉ email thư điện tử để Công ty liên lạc khi cần thiết.
  • Ngoài ra phải tuân theo nhưng quy tắc liên quan đến việc gia nhập theo quy định của Công ty
 • Những Cá nhân hay Tổ chức đăng ký tham gia phải chấp nhận việc Công ty sẽ mời các cơ quan điều tra để thẩm định, thẩm tra những thông tin đăng ký tham gia của Hội viên trong phạm vi cần thiết.
 • Trong trường hợp có các nguyên nhân dưới đây, Công ty có quyền từ chối việc đăng ký của Hội viên. Trong trường hợp phát sinh nguyên nhân dưới đây về việc Hội viên đã đồng ý đăng ký một chút nhưng lại có sự e ngại về vấn đề đó thì Công ty sẽ tiến hành xoá bỏ việc đăng ký của Hội viên mà không thông báo trước và đình chỉ việc cung cấp dịch vụ này. Công ty sẽ xóa bỏ và từ chối việc đăng ký Hội viên và hơn nữa sẽ không có bất cứ một trách nhiệm nào liên quan đến việc không từ chối xoá bỏ đó.
  • Trong trường hợp Tổ chức hay Cá nhân khi đăng ký có những hành vi bất mãn hay lừa đảo những thông tin đã cung cấp hoặc có nhưng thông tin bất chính hoặc tuỳ tiện thay đổi các thông tin.
  • Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ và có những hành vi vi phạm các quy định khác của Bản hợp đồng này.
  • Trường hợp chuẩn bị phá sản, đổi mới Công ty, tu sửa Công ty, thay đổi nhân sự, giải thể hoặc là thực hiện những câu trả lời liên quan đến bản thân.
  • Trường hợp có hành vi vi phạm Pháp luật.
  • Ngoài ra, trong trường hợp mục đích sử dụng Dịch vụ bị đánh giá là không thích hợp với ý tưởng kinh doanh của Công ty.
Điều 5 (Đặc định của Công ty)
Hội viên sẽ được cung cấp Password và các điều kiện cần thiết để sử dụng dịch vụ
Điều 6 (Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội viên)
 • Hội viên không đuợc có những hành vi dưới đây để sử dụng dịch vụ:
  • Bất kể là cá nhân hay tổ chức không được thu thập thông tin để tuyên truyền kinh doanh không có tính quy tắc hoặc thực hiện các hành vi tuyên truyền kinh doanh không có tính quy tắc.
  • Không được sử dụng Dịch vụ với mục đích không chính đáng và hơn nữa gây cản trở cho việc cung cấp Dịch cụ của Công ty và việc sử dụng Dịch vụ của Hội viên khác.
  • Phải tường thuật, ghi chép, trình báo sự thật việc lừa rối đó và hơn nữa không được tường thuật, ghi chép, trình báo, tre giấu những sự thật quan trọng.
  • Áp dụng và kiểm tra mật khẩu hoặc tư cách không chính đáng của các Hội viên khác.
  • Không được xâm phạm tới quyền sáng chế, quyền nhãn hiệu, bí mật doanh nghiệp, bản quyền và các quyền về tài sản của người khác, và có hành vi dung túng cho việc này.
  • Không xâm phạm đến sự trung thành, danh dự, sự riêng tư, hình ảnh, quyền công cộng và các quyền lợi của người khác.
  • Không có hành vi vi phạm đạo đức hoặc hành vi phạm tội, và tham gia vào các hành vi này.
  • Ngoài ra, Không vi phạm pháp luật và bản quy ước này.
 • Hội viên có thể thay đổi thông tin đăng ký một cách tuỳ ý trên trang Web để thay đổi nhưng thông tin đã đăng ký, cung cấp cho Công ty những thông tin đăng ký của toàn bộ Hội viên ở thời điểm hiện thời một cách chính xác và thực tế nhất.
 • Hội viên không được gây thiệt hại cho Công ty và phải có trách nhiệm về việc sử dụng và quản lý mật khẩu đã được cấp dựa theo bản quy ước này. Hội viên phải có trách nhiệm và coi trọng việc sử dụng mật khẩu của bản thân mình, theo đó Hội viên phải có trách nhiệm trong những trường hợp tự mình gây ra thiệt hại và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty, Hội viên khác và người thứ ba.
Điều 7 (Cách thức liên lạc từ Công ty đến Hội viên)
Liên lạc từ Công ty đến Hội viên bằng Email đến địa chỉ Email mà Hội viên đã cung cấp dựa theo thông tin đăng ký của Hội viên. Thông tin liên lạc sẽ gửi đến Hội viên thông thường sẽ thông qua việc Email gửi đến.
Điều 8 (Huỷ bỏ, tạm dừng và đình chỉ Dịch vụ này)
 • Trong các trường hợp dưới đây Công ty sẽ huỷ bỏ, tạm dừng, đình chỉ Dịch vụ này mà không báo trước:
  • Trường hợp tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra, tu sửa, thay đổi thiết bị và hệ thống mang tính định kỳ hơn nữa trong các trường hợp khẩn cấp.
  • Trường hợp xảy ra các sự cố máy móc và thiết bị như: Hoả hoạn, mất điện…
  • Trường hợp xảy ra thiên tai như: Động đất, núi lửa, lũ lụt, sóng thần…và hơn nữa là các rủi ro khác như: Chiến tranh, bạo lực, loạn lạc, tranh luận trong lao động…thì sẽ không thể cung cấp Dịch vụ.
  • Ngoài ra, khi thấy cần thiết sẽ đình chỉ Dịch vụ này một cách bất đắc dĩ.
 • Công ty hoàn toàn không có trách nhiệm về những thiệt hại mà Hội viên gây ra và sẽ huỷ bỏ, tạm dừng, đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ này.
 • Theo quy định tại khoản 1 trong trường hợp Dịch vụ này bị huỷ bỏ, tạm dừng, đình chỉ thì Công ty sẽ hoãn lại thời gian hoặc bắt đầu lại việc sử dụng Dịch vụ này và có biện pháp khắc phục thích hợp.
 
Điều 9 (Lệ phí)
 • Sẽ hoàn toàn miễn phí cho việc sử dụng và đăng ký của Hội viên
 
Điều 10 (Miễn trách nhiệm)
 • Trong trường hợp có sự tranh chấp giữa với người thứ 3 ngoài Hội viên đó liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ thì Hội viên sẽ phải tự mình giải quyết các việc dựa vào phí dụng và trách nhiệm, Hội viên phải hứa với Công ty sẽ không gây thiệt hại và miễn trách nhiệm liên quan đến việc tranh chấp đó cho Công ty
 • Trong bất cứ trường hợp nào thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với Hội viên
 
Điều 11 (Bản quyền)
 • Ngoại trừ những thông tin cung cấp và thông tin đăng ký của Hội viên, Quyền sở hữu các chức năng trong trang Web và Dịch vụ này, bản quyền, quyền sáng chế, quyền nhãn hiệu và các quyền lợi khác toàn bộ sẽ thuộc về Công ty.
 • Hội viên không được sử dụng việc chào bán, phục chế, sản xuất lại, không liên quan đến mục đích thương mại, không đồng ý dựa theo bản ghi của Công ty về chức năng của trang Web xây dựng lên Dịch vụ này
Điều 12 (Sử dụng Dịch vụ)
 • Công ty có thể công bố cho công chúng biết kết quả kiểm tra mang tính thống kê, kết quả sử dụng trang Web của Hội viên và cung cấp thông tin, thông tin đăng ký của Hội viên nhằm mục đích tiếp thị và mang tính thống kê mà không cần sự đồng ý của Hội viên. Thế nhưng, phải tỏ ra có ý tứ để không có sự phân biệt trực tiếp từng Hội viên.
 • Công ty sẽ không thực hiện việc công khai nội dung đăng ký cho người thứ 3 mà không được sự đồng ý của Hội viên. Tuy nhiên, Trong trường hợp Công ty đánh giá Hội viên có hành vi gây bất lợi cho người thứ 3 và các thành viên khác thì Công ty có quyền thông báo đến các cơ quan liên quan hay cảnh sát hay người thứ 3 nội dung đăng ký của Hội viên.
Điều 13 (Rút khỏi hội)
 • Hội viên có nguyện vọng xin ra khỏi Hiệp hội thì sẽ có thể xin ra khỏi Hiệp hội dựa theo các thủ tục mà Công ty quy định.
 • Trong trường hợp Hội viên có những nguyên nhân và xảy ra những trường hợp dưới đây thì Công ty sẽ ngừng cung cấp và cho Hội viên ra khỏi ra Hiệp hội mà không báo trước.
  • Trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ vủa mình và có hành vi vi phạm quy ước này.
  • Trường hợp Hội viên có hành vi lừa rối những thông tin đăng ký, thông tin không chính xác, không thực hiện việc thay đổi thông tin đăng ký một cách nhanh chóng về thông tin không chính xác dựa theo việc biến đổi tình hình.
  • Trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.
  • Ngoài ra, Việc sử dụng Dịch vụ tại trang Web bị đánh giá là không thích hợp theo ý của Công ty
Điều 14: Việc thay đổi huỷ bỏ bản quy ước và Dịch vụ này
 • Công ty có thể huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ này và thay đổi nội dung đó bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của Hội viên.
 • Công ty có thể thiết lập thêm các điều khoản và thay đổi bản quy ước này trong phạm vi cần thiết cung cấp thêm cho Dịch vụ mà không cần sự đồng ý của Hội viên
 • Công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc thay đổi bản quy ước này và huỷ bỏ Dịch vụ theo điều kiện này mà Hội viên gây ra tổn thất.
Điều 15 (Luật pháp và toà án )
 • Luật pháp cơ sở của bản quy ước này là luật pháp Nhật Bản.
 • Trong trường hợp Công ty và Hội viên nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này và các quy định khác của bản quy ước này thì sẽ do toà án số 1 khu vực TOKYO phân xử.
Ban hành Ngày 1 Tháng 1 Năm Bình Thành thứ 20

Đăng ký Registration