Tin tức Emidas

Chia sẻ: Các Vấn Để doanh nghiệp thường gặp & giải pháp - Phần 2

2021-06-17

NCNetwork

- Thời gian: 10:00 - 12:00 ngày 17/6/2021
- Thành phần tham gia: Tất cả các anh/chị DN có nhu cầu
- Cách thức tham gia: Zoom online
- Link zoom Meeting
https://zoom.us/j/91784635899
- Meeting ID: 917 8463 5899


NCNetwork

Đăng ký Registration