Danh sách dự án

Thông tin đặt hàng

mới nhất

Hiển thị 5 đơn đặt hàng mới nhất.

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề    Dự án cung ứng công khai :một lần  Tìm kiếm nhà máy hợp tác :lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
Khác Nhật Bản / Tokyo
nhôm vỏ lon , đồng phế liệu...   
2020-02-01 17:00:00

Xem tất cả các dự án

Đăng hàng

Thành viên duy nhất.

Đăng hàng

Đăng ký Registration