Danh sách dự án

Thông tin đặt hàng

Đơn hàng mới nhất

Hiển thị 5 đơn đặt hàng mới nhất.

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề    Đơn hàng công khai :Một lần  Tìm kiếm đơn vị hợp tác :Lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
Sheet-công kim loại Việt Nam / Bình Dương
LỒNG XOAY INOX - CHI TIẾT L...   
2023-06-14 13:00:00

Xem tất cả các dự án

Đăng tải thông tin đơn hàng

Tính năng dành cho Hội viên Emidas Prolite

Đăng ký Registration