Đăng ký hội viên

Bước 2 Màn hình nhập

Chúng tôi sẽ kiểm tra khi đăng ký, rất mong bạn thông cảm.

Email

(Cần thiết)

(Ví dụ: emidas-vi@nc-net.com)
* Ký tự không dấu

Mail (xác nhận)

(Cần thiết)

Họ tên

(Cần thiết)

Tên công ty

(Cần thiết)

(Ví dụ: Công ty cổ phần NC network)
* Vui lòng viết bằng tên gọi chính thức, không dùng (CP) hay (TNHH)
  Giữa loại hình doanh nghiệp với tên của công ty để cách 1 ô ký tự

Quốc gia

(Cần thiết)

Tỉnh-Thành phố

(Cần thiết)

Website

* Vui lòng nhập URL hoặc số điện thoại. Cả hai đầu vào cũng có thể.

* Nhập bắt đầu bằng 'http: //' hoặc 'https: //'.

Điện thoại

(Ví dụ: 03-5822-1482)
* Số và chữ không dấu và  -(dấu gạch nối)

Quy định Hội viên Emidas

Điều 1 (Phạm vi á p dụng bản quy tắc này)
Bản điều lệ này được áp dụng cho các Hội viên sử dụng (định nghĩa tại điều 3) dịch vụ đặt hàng (sau đây gọi là dịch vụ) do công ty cổ phần NC Networrk cung cấp (sau đây gọi là Công ty) thông qua Website https://www.nc-net.or.jp/ (sau đây gọi là trang Website). Hội viên phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh và trung thực bản điều lệ này khi sử dụng dịch vụ, ngoài ra các hội viên sử dụng dịch vụ và các tổ chức muốn tham gia sử dụng dịch vụ phải chấp nhận các điều khoản bản hợp đồng này thì mới có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ.
Điều 2 (Nội dung dịch vụ)
 • Dịch vụ này đăng ký thông tin của các công ty, giúp cho việc đặt hàng và nhận đặt hàng.
 • Ngoài bản quy định này hội viên phải sử dụng tuân theo một số quy định cần thiết khác do công ty quy định.
 • Hội viên phải tự mua sắm thiết máy móc, thiết bị thông tin phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ.
 • Ngoài những nội dung trên, Công ty có có thể sẽ giới thiệu Dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này. Công ty có thể sẽ cung cấp các thông tin về hội viên có nguyện vọng sử dụng dịch vụ cho nhà cung cấp dịch đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm liên quan tới các dịch vụ và việc cung cấp thông tin
Điều 3 (Tư cách hội viên)
Những cá nhân, tổ chức phù hợp với các điều kiện ghi dưới theo quy định của công ty, sau khi đồng ý với quy định này, nộp đơn đăng ký theo quy định của công ty và được công ty chấp nhận thì sẽ là Hội viên: Ngoài ra, trường hợp được công ty đặc biệt thừa nhận thì cũng có thể được được chấp nhận đăng ký thành viên. (1) Làm các nghành nghề trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty quy định. (2) Các cá nhân là những người không liên quan tới các tổ chức phi pháp (các tổ chức bạo lực, quá khích); trường hợp là các tổ chức, người đại diện theo pháp luật, hội đồng quản trị không tham gia, liên quan tới các các tổ chức phi pháp.
Điều 4 (Đăng ký tham gia)
 • Những cá nhân hay tổ chức có nguyện vọng sử dụng dịch vụ này sẽ tiến hành đăng ký theo các thủ tục dưới đây: (1) Sau khi đã đọc kỹ, hiểu rõ và chấp nhận nội dung Bản quy định này sẽ tiến hành thủ tục đăng ký tham gia. (2) Cung cấp cho Công ty những thông tin cần thiết cho việc kiểm duyệt theo quy định của Công ty. (3) Nộp cho công ty đơn xin tham gia theo bản mẫu Công ty quy định.. (4) Chuẩn bị sẵn và đăng ký với Công ty địa chỉ email thư điện tử để Công ty liên lạc khi cần thiết. (5) Ngoài ra, phải tuân theo nhưng quy tắc liên quan đến việc gia nhập theo quy định của Công ty
 • Khi có đơn đăng ký gia nhập, công ty sẽ quyết định là có chấp thuận hay không và thông báo kết quả cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký. Ngoài những tài liệu được cung cấp phục vụ cho việc kiểm duyệt, công ty có thể sẽ có thể yêu cầu cung cấp thêm một số tài liệu bổ sung khác.
 • Những cá nhân hay tổ chức đăng ký tham gia phải chấp nhận việc Công ty sẽ nhờ các cơ quan điều tra để thẩm định, thẩm tra những thông tin đăng ký tham gia của Hội viên trong phạm vi cần thiết.
 • Công ty có thể từ chối việc đăng ký hội viên đối với tổ chức trong các trường hợp dưới đây. Ngoài ra, hội viên đã được duyệt đăng ký có nguy cơ hoặc làm phát sinh các vấn đề sau, công ty có thể hủy đăng ký, ngừng cung cấp dịch vụ mà không thông báo trước.Công ty sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp này. (1) Các trường hợp tại thời điểm tiến hành thủ tục đăng ký tham gia, người đăng ký tham gia cung cấp không đầy đủ, cung cấp những thông tin giả dối, không chính xác, hoặc không đưa ra những thông tin mới của mình trong khi thông tin cũ không còn phù hợp nữa. (2) Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ và có những hành vi vi phạm các quy định khác của Bản hợp đồng này. (3) Trường hợp công ty phá sản, thành lập mới công ty, tổ chức lại công ty, tổ chức lại nhân sự, giải tán… (4) Trường hợp có hành vi vi phạm Pháp luật. (5) Ngoài ra, các trường hợp sử dụng dịch vụ một cách bừa bãi, hoặc sử dụng vào mục đích không chính đáng.
Điều 5 (Chỉ định hội viên)
Hội viên sẽ được cung cấp mật khẩu và các điều khoản cần thiết để sử dụng thêm dịch vụ khác ngoài dịch vụ này.
Điều 6 (Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội viên)
 • Hội viên khi sử dụng dịch vụ không được thực hiện các hành vi ghi dưới đây và các hành vi tương tự: (1) Sử dụng dịch vụ với mục đích bất chính, gây cản trở đến việc cung cấp dịch vụ của hội viên khác và cản trở việc cung cấp dịch vụ của công ty. (2) Viết, thông báo, công bố những điều không đúng sự thật hoặc che giấu, không trình báo, không viết và không công bố những sự thật quan trọng. (3) Thử, sử dụng, chính sửa hoặc thử sử dụng, chỉnh sửa mật khẩu, tư cách hội viên của hội viên khác. (4) Xâm phạm bất chính đến quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền và quyền tài sản của người khác hoặc che giấu, tiếp tay cho các hành vi đó. (5) Xâm phạm đến quyền riêng tư, hình ảnh, đời tư, danh dự, uy tín và các quyền lợi khác của người khác. (6) Thực hiện hoặc có liên quan tới các hành vi tội ác hoặc trái với thuần phong mĩ tục. (7) Ngoài ra, các hành vi vi phạm pháp luật hoặc bản quy định này.
 • Khi đăng ký hội viên, hội viên phải cung cấp cho công ty những thông tin hiện tại của mình một cách trung thực, đầy đủ và chính xác, cung cấp cho công ty đầy đủ các thông tin tại thời điểm hiện tại và mới nhất, thường xuyên cập nhật các thông tin mới trên trang này.
 • Khi sử dụng dịch vụ, hội viên phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng mật khẩu đã được cấp theo bản quy định này không được gây tổn hại cho Công ty. Hội viên phải công nhận mình là người sử dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ . Trường hợp phát sinh các tổn hại cho hội viên, công ty hoặc người thứ ba do việc sử dụng dịch vụ này thì hội viên sẽ phải bồi thường tất cả các tổn hại đó.
Điều 7 (Phương thức liên lạc cho hội viên của công ty)
Công ty sẽ thông báo và thường xuyên liên lạc, thông báo các vấn đề cần thiết với khách hàng bất cứ khi nào cần thiết theo địa chỉ e-mail mà khách hàng cung cấp khi đăng ký. Các liên lạc được coi như là đã được gửi đến khách hàng sau khi các mail điện tử thông thường được gửi đi..
Điều 8 ( Ngừng, cắt, hủy dịch vụ)
 • Công ty có thể ngừng, cắt, hủy dịch vụ trong các trường hợp sau mà không cần báo trước: (1) Các trường hợp tiến hành thay thế, sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống hoặc các trường hợp khẩn cấp. (2) Hỏng hóc hệ thống hoặc thiết bị do hỏa hoạn, mất điện. (3) Các trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do chiến tranh, bạo loạn, bãi công hoặc các lý do thiên tai như động đất, núi lửa, sóng thần… (4) Ngoài ra, các trường hợp phải ngừng Dịch vụ do các lý do bất khả kháng.
 • Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho các tổn hại phát sinh đối với người tham gia dịch vụ do ngừng, cắt, hủy các dịch vụ.
 • Các trường hợp bị ngừng, cắt, hủy dịch vụ theo quy định ở mục 1, sau khi nối lại cung cấp dịch vụ, Công ty xem xét đưa ra các giải pháp hỗ trợ cần thiết như kéo dài kì hạn sử dụng cho người ký hợp đồng.
Điều 9 (Các trường hợp công ty không chịu trách nhiệm)
 • Trường hợp người ký hợp đồng xảy ra tranh chấp với người ký hợp đồng khác hoặc người thứ 3 về việc sử dụng dịch vụ thì vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán dịch vụ đó, công ty sẽ không chịu trách nhiệm với các vấn đề tranh chấp và người ký hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm tổn hại đến tài sản của công ty.
 • Công ty sẽ không bồi thường thiệt hại cho hội viên trong mọi trường hợp.
■第10条 (著作権)
Điều 10 (Quyền tác giả)
 • Trừ các thông tin đăng ký, cung cấp của hội viên, tất cả các quyền tác giả, quyền sở hữu, quyền thương hiệu, quyền sáng chế…có trong nội dung dịch vụ , website này thì đều thuộc về công ty.
 • Hội viên không được sử dụng, làm lại, phục chế, bán các nội dung thông tin được cung cấp trong dịch vụ Công ty cung cấp với mục đích thương mại hoặc bất kì mục đích nào nếu chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản của công ty.
Điều 11 (Sử dụng thông tin)
 • Công ty có thể sử dụng kết quả sử dụng, thông tin được cung cấp, thông tin đăng ký của thành viên để phục vụ cho mục đích thống kê, marketing và công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu thống kê mà không cần sự đồng ý của hội viên.Tuy nhiên, công ty sẽ chú ý không để các hội viên bị phân biệt.
 • Công ty sẽ không công bố nội dung thông tin do hội viên cung cấp khi không được sự đồng ý của hội viên. Tuy nhiên, khi công ty nhận thấy hội viên gây bất lợi cho hội viên khác hoặc người thứ ba, công ty có thể thông báo những nội dung đăng ký của hội viên cho những người đó, công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền.
Điều 12 (Rút khỏi hội)
 • Hội viên có nguyện vọng xin ra khỏi Hiệp hội thì sẽ có thể xin ra khỏi Hiệp hội dựa theo các thủ tục mà Công ty quy định.
 • Trường hợp hội viên có các hành vi hoặc động cơ dưới đây thì công ty sẽ ngừng việc cung cấp dịch vụ và khai trừ ra khỏi hội mà không cần thông báo trước: (1) Trường hợp có hành vi vi phạm hoặc không thực hiện các nghĩa vụ theo bản quy định. (2) Trường hợp có sự giả dối trong thông tin đăng ký hội viên, thông tin không chính xác, không cập nhật thông tin mới cho công ty cho dù thông tin cũ đã trở lên không chính xác do sự thay đổi tình hình.. (3) Trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật. (4) Ngoài ra, Trường hợp sử dụng dịch vụ một cách bừa bãi, không chính đáng.
Điều 13: Việc thay đổi, huỷ bỏ bản quy định và Dịch vụ này
 • Công ty có thể huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ này và thay đổi nội dung đó bất cứ khi nào mà không cần sự đồng ý của Hội viên.
 • Công ty có thể thiết lập thêm các điều khoản và thay đổi bản quy ước này trong phạm vi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ mà không cần sự đồng ý của Hội viên
 • Công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các tổn hại gây ra cho hội viên do việc thay đổi, hủy bỏ dịch vụ, thay đổi bản điều lệ .
Điều 14 (Luật căn cứ và tòa án quản lý chuyên môn)
 • Bản quy định này sẽ đươc áp dụng theo pháp luật Nhật Bản.
 • Các tranh chấp phát sinh giữa công ty và người ký kết hợp đồng về các vấn đề liên quan đến sử dụng dịch vụ và các quy định khác ngoài bản quy tắc này, nếu xảy ra tranh chấp sẽ do tòa án Tokyo phân xử.
Ban hành ngày 2 tháng 10 năm 2000
Sửa đổi ngày 20 tháng 4 năm 2003
Sửa đổi 20 tháng 4 năm 2003
Sửa đổi ngày 25 tháng 8 năm 2005

* Sau khi đăng ký xong, chúng tôi sẽ gửi mật khẩu đăng nhập của bạn qua e-mail.
* Vào một ngày sau đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kết quả kiểm tra và đầu vào cần thiết để tiết lộ thông tin từ công ty của chúng tôi qua điện thoại hoặc e-mail.

Đăng ký Registration