Tin tức Emidas

📩 14 CÂU HỎI GIÚP DOANH NGHIỆP CHUẨN BỊ TÂM LÝ CHO NHÂN SỰ KHI ÁP DỤNG “3 TẠI CHỖ”

2021-07-28

NCNetwork

Để chủ động siết chặt phòng chống dịch Covid-19, song song với việc duy trì sản xuất, nhiều Doanh nghiệp đã, đang bắt đầu triển khai phương án “3 tại chỗ” (Sản xuất tại chỗ, Ăn tại chỗ, Nghỉ tại chỗ).  Tuy nhiên, các phương án muốn đạt thành công, các Doanh nghiệp rất cần sự đồng lòng từ đội ngũ Nhân sự.
NC Network xin chia sẻ cách đặt câu hỏi chuẩn bị tâm lý cho nhân sự khi áp dụng 3 TẠI CHỖ trong bài viết dưới đây:
👉 http://nc-net.vn/vi/14-cau-hoi-giup-doanh-nghiep-chuan-bi-tam-ly-cho-nhan-su-khi-ap-dung-3-tai-cho/?fbclid=IwAR3E2vLK7dWzXmJvk_Q6pFoTeWm8rjLzDbGAU-8-2USCHQ1i5BEtGkuVdn0


NCNetwork

Đăng ký Registration