Tin tức Emidas

🍀 JETRO | GREEN ASEAN | KẾT NỐI NHÀ CUNG CẤP NHẬT BẢN

2021-11-17

NCNetwork

NCNV nhận được thông tin chương trình từ phía JETRO, chia sẻ cộng đồng mình tham khảo ạ.
JETRO | GREEN ASEAN | KẾT NỐI NHÀ CUNG CẤP NHẬT BẢN
LĨNH VỰC THIẾT BỊ, SẢN PHẨM THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn kết nối với công ty thương mại / công ty sản xuất muốn nhập khẩu thiết bị / sản phẩm thân thiện với môi trường.
Thông tin Doanh nghiệp và Danh mục thiết bị / sản phẩm:
Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1VD6FsyKRtsdYuN3Qb_37tJ0fHyUzp2C1/view?usp=sharing
Tiếng Nhật: https://drive.google.com/file/d/1jcb7g0deW8gZJQv3Mlq_xgYnOk0kQfSG/view?usp=sharing
Thời gian Matching: 13 - 14/12/2021, dự kiến 1 ngày nữa vào tháng 1/2022
Hình thức tổ chức: Online
Rất mong nhận được sự quan tâm từ phía Doanh nghiệp.
Liên hệ: Hằng Phạm
Tel: 0908979977
Email: Hang_Pham@jetro.go.jp


NCNetwork

Đăng ký Registration