Tin tức Emidas

Robot của Google tự học đi trong môi trường thực

2023-04-30

Nước ngoài

Rainbow Dash có thể đi bộ trên nhiều bề mặt như tấm nệm xốp hoặc thảm lau chân với nhiều điểm gấp khúc ngẫu nhiên. 

Tên công ty NC Network Vietnam
Nơi tiếp nhận thắc mắc Nơi tiếp nhận thắc mắcNC Network Vietnam

Đăng ký Registration