Quy định sử dụng

Những điều cần lưu ý khi đăng ký lên bảng thông tin mua hay bán máy móc cũ

Quản lý

Bảng thông tin muốn mua hay bán máy móc cũ sẽ do công ty cổ phần NC Network quản lý.

Phần quản lý, hỗ trợ sẽ do nhóm EMIDASU công ty cổ phần NC Network đảm nhiệm.

Liên hệ Tại đây

Đăng ký Registration