Thông tin đặt hàng

Danh sách khẩn cấp

Hiển thị 5 lệnh khẩn cấp

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề Đơn hàng công khai :Một lần  Tìm kiếm đơn vị hợp tác :Lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
gia công Việt Nam / Hồ Chí Minh
Decal 50mm x 30mm x 100m (c... 
2023-10-19 13:00:00

Đơn hàng mới nhất

Hiển thị 5 đơn đặt hàng mới nhất.

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề    Đơn hàng công khai :Một lần  Tìm kiếm đơn vị hợp tác :Lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
gia công Việt Nam / Hồ Chí Minh
Decal 50mm x 30mm x 100m (c...   
2023-10-19 13:00:00

Xem tất cả các dự án

Đăng tải thông tin đơn hàng

Tính năng dành cho Hội viên Emidas Prolite

Đăng ký Registration