Phòng trưng bày nguyên vật liệu sản xuất

Tìm kiếm sản phẩm

※Sử dụng dấu cách thì để tìm kiếm bằng cụm từ khóa.

Sản phẩm tiến cử

Blind Threaded Standoffs (Type BSO/BSOS/BSOA)

These standoffs are designed for spacing applications where outer sheet surfaces must be flush an...

Industrial Aluminum

specialize in manufacturing and supplying: Aluminum bar for industrial use: - Conveyor frame, o...

PEM Self-Clinching Threaded Studs (Type FH/FHS/FHA)

PEM® self-clinching studs are installed by placing them in properly sized holes in the sheets and...

Aluminum Etrusion Profiles

Aluminum Profile Bar Group (since 2005) - Aluminum bar used in construction (DAA Itabelo, DAA Ac...

Southco - 96-50-500-50 Removable Lift-off hinge

Material: Zinc alloy Finish: Powder coated Color/Appearance: Black Thread or Hole Type:...

Nhôm thanh định hình

Nhóm sản phẩm nhôm thanh hợp kim định hình (từ 2005) - Nhôm thanh dùng trong xây dựng (DAA Itabe...

Sản phẩm mới-Thông tin sự kiện

Xem chi tiết

2019-12-20 Kỹ thuật Hàn

Triển lãm tại phòng trưng bày

Phòng trưng bày nguyên vật liệu sản xuất

Phòng trưng bày vật liệu sản xuất là hội trợ triển lãm nhằm mục đích PR các sản phẩm gia công cơ khí, vật liệu, dầu mỡ..cần thiết cho việc sản xuất mà NC Network quản lý, nhằm mục đích là bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm được một cách hiệu quả các sản phẩm gia công cơ khí, công cụ, dầu mỡ cần thiết cho sản xuất trên internet.

Tiến cử doanh nghiệp tham gia triển lãm

Đăng ký Registration