Phòng trưng bày nguyên vật liệu sản xuất

Tìm kiếm sản phẩm

※Sử dụng dấu cách thì để tìm kiếm bằng cụm từ khóa.

Sản phẩm tiến cử

Casting Equipment

Cast Alloys Group (since 1989) Includes ball crusher spare parts (balls, crushed ammunition, pad...

Cataloge

Cataloge

Blind Threaded Standoffs (Type BSO/BSOS/BSOA)

These standoffs are designed for spacing applications where outer sheet surfaces must be flush an...

DIRAK_DST Swinghandle RS PrC

Materials: - Handel and turning-disk: zinc die, black - Dish: PA, black - Bottom (90o) L...

Industrial Aluminum

specialize in manufacturing and supplying: Aluminum bar for industrial use: - Conveyor frame, o...

con lăn tự do

Con lăn Intech được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, được sử dụng rộng rãi trong nhiều nhà máy s...

Sản phẩm mới-Thông tin sự kiện

Xem chi tiết

2019-12-20 Kỹ thuật Hàn

Triển lãm tại phòng trưng bày

Phòng trưng bày nguyên vật liệu sản xuất

Phòng trưng bày vật liệu sản xuất là hội trợ triển lãm nhằm mục đích PR các sản phẩm gia công cơ khí, vật liệu, dầu mỡ..cần thiết cho việc sản xuất mà NC Network quản lý, nhằm mục đích là bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm được một cách hiệu quả các sản phẩm gia công cơ khí, công cụ, dầu mỡ cần thiết cho sản xuất trên internet.

Tiến cử doanh nghiệp tham gia triển lãm

Đăng ký Registration